SECRETARIAAT (Updated: 23-01-2021)

Willen jullie meer informatie, neem dan gerust contact met ons op!

Kakofonie mag je niet missen! Contactpersoon:
Paul van der Laan
Twaalfmorgen 19
2811 ND Reeuwijk
Tel. 06-53521497

E-mail adres: info@kapellenfestival.nl
FB adres : www.facebook.com/kapellenfestival

BANKGEGEVENS:
Rabobank Gouwestreek
Rek. Nr. NL 35 RABO 0114 6910 61 t.a.v. Kakofonie

KAMER VAN KOOPHANDEL
Stichting Gouda's Kapellenfestival Kakofonie
KvK Nr. 41174392