WANNEER WORDT KAKOFONIE GEHOUDEN ? (Updated: 21-01-2018)

In principe wordt Kakofonie altijd de 4e zaterdag in januari gehouden, maar hier wordt soms vanaf geweken i.v.m. het vroege of late tijdstip van carnaval.
De data voor de volgende edities van Kakofonie zijn voor de komende jaren al vastgelegd:

26-01-2019 26e editie
25-01-2020 27e editie
23-01-2021 28e editie
29-01-2022 29e editie
28-01-2023 30e editie
20-01-2024 31e editie
25-01-2025 32e editie
24-01-2026 33e editie