DE FINANCIËLE KANT VAN HET VERHAAL (Updated: 01-12-2018)

De organisatie van Kakofonie brengt natuurlijk kosten met zich mee. Deze worden worden bekostigd uit eigen inkomsten, donaties en sponsoring. Het mag duidelijk zijn dat zonder de steun van onze donoren, sponsors en begunstigers Kakofonie niet zou kunnen bestaan.
Voor een "bescheiden" bedrag van € 55,- of € 110,- steunt u Kakofonie al, maar elke combinatie is natuurlijk ook mogelijk.

Nieuwe sponsor:

Bar De Tapperij
Bar De Tapperij
Markt 5
2801 JG Gouda
Sponsors:
Mogelijk gemaakt door:           Amsterdams Ballonnen Bedrijf.......... Bar De Tapperij.......... Cafeetje Heeeurlijk.......... COOP Compact Van den Berg.......... Droog Administratie & Advies.......... Feniks Techniek.......... JB Filmproducties.......... Reefcenter Gouda.......... Kjoew.......... Loonbedrijf Sander Burger.......... Marco van Dam Stucadoorsbedrijf.......... Mercuur Bouw Volendam.......... Oosterwijk Kitverwerkingsbedrijf.......... Radio van Dijk.......... Reeuwijks Wijnhuis.......... Superfuif DJ's & Entertainment.......... Stucadoorsbedrijf Vincent Britsemmer.......... 't Wapen.......... VNG Systems.......... Zalencentrum De Brug..........Hoe kunt U Kakofonie steunen ?

Kakofonie steunen kan op de eerste plaats door het festival te bezoeken en mee te beleven, maar daarnaast zijn er nog een aantal mogelijkheden om Kakofonie in financiële zin te steunen:
  • U kunt Kapellenfestival Kakofonie al voor een bedrag van € 55,- steunen. Hier staat tegenover dat wij op de avond van het festival een door u aangeleverd reclamebord met een maximale afmeting van 0,5 x 1,5 m2 duidelijk zichbaar in de zaal zullen ophangen.

  • Bij sponsoring van € 110,- of hoger zullen wij een door u aangeleverd reclamebord met een maximale afmeting van 0,5 x 1,5 m2 ten minste twee weken duidelijk zichtbaar ophangen op een reclamezuil voor Zalencentrum De Brug. Daarbij ontvangt u bij bezoek aan het Kapellenfestival tevens 2 consumptiemunten.

  • Andere bedragen en vormen van begunstiging, combinaties van bovengenoemde vormen en speciale wensen zijn natuurlijk altijd mogelijk. Hierover treden wij graag met u in overleg.

  • Tot slot wordt voor een bedrag van € 11,50 uw naam vermeld op één van de mobiles met fraai geschilderde muziekinstrumenten die als zaalversieringen dienen. Deze vorm van sponsoring is met name gericht op particulieren en niet zozeer op bedrijven en instellingen.

Het is vanzelfsprekend dat alle bedrijfsnamen van de sponsors worden vermeld op het programmabiljet dat elke bezoeker bij binnenkomst in De Brug krijgt uitgereikt en op de banners op onze site.

BANKGEGEVENS:
Rabobank Gouwestreek
Rek. Nr. 11.46.91.061 t.a.v. Kakofonie